Aktivis Dakwah Zaman Now dan Misi Pembebasan Manusia

Misi Pembebasan Manusia ketika Rib’i bin ‘Amir ditanya oleh Rustum tentang tujuan kedatangannya ke negeri Persia, beliau berkata; “Allah telah mengutus kami untuk mengeluarkan siapa saja yang Dia kehendaki dari penghambaan diri kepada sesama manusia agar mereka menghambakan diri hanya kepada Allah dan mengeluarkan mereka dari sempitnya dunia menuju luasnya dunia dan akhirat….” Perkataan ini mengantarkan pada pemahaman yang sangat Read more