Islam Rahmatan lil Alamin; 3 Pesan Singkat untuk yang Tergoda Membunuh & Bunuh Diri

  1. Siapa yang membunuh orang lain berarti ia membunuh diri sendiri. Islam mengajarkan untuk saling memperlakukan penuh kasih sayang dan penuh kelemah lembutan seperti satu jasad, jika salah satu anggota badan mengadu kesakitan, maka anggota badan yang lain juga ikut merasakan sakit. “Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari kalian (yaitu): kalian tidak akan menumpahkan darah kalian (membunuh orang), dan kamu tidak akan mengusir diri kalian (saudara sebangsa) dari kampung halaman kalian…” (QS. Al Baqarah: 84)
  2. “Barangsiapa membunuh dirinya dengan sepotong besi, maka dengan besi yang tergenggam di tangannya itulah dia akan menikam perutnya dalam Neraka Jahanam secara terus-terusan dan dia akan dikekalkan di dalam Neraka. Barangsiapa membunuh dirinya dengan meminum racun maka dia akan merasai racun itu dalam Neraka Jahanam secara terus-terusan dan dia akan dikekalkan di dalam Neraka tersebut untuk selama-lamanya. Begitu juga, barangsiapa membunuh dirinya dengan terjun dari puncak gunung, maka dia akan terjun ke dalam Neraka Jahanam secara terus-terusan untuk membunuh dirinya dan dia akan dikekalkan dalam Neraka tersebut untuk selama-lamanya.” (HR. Muslim)
  3. “Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepada kalian dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada Allah kalian menyembah.” (QS. Al Baqarah: 172) “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah….” (Qs. Al Maidah: 3)
Spread the love

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *